Sfairadora

  • Referenční příručka

Textové typy

Název typu
Popis
Char
Jeden znak. Interně representován jako 32-bitová hodnota v kódování Unicode.
String
Řetězec proměnlivého počtu znaků (bez formátu). Způsob kódování znaků v řetězci je určeno nastavením Kódová stránka v sekci dokumentu Nastavení.
Text
Řetězec proměnlivého počtu znaků (bez formátu) rozdělený na řádky. (Pojmenovaný typ String).
(Konverze TextString nahradí konce řádků mezerami, výsledkem je tedy jednořádkový řetězec)
Rich_string
Formátovaný řetězec znaků (každý znak má navíc přiřazen formát: písmo, tučné, kurzíva, barva...)
Kromě znaků může obsahovat i obrázky.
Rich_text
Formátovaný text dělený na odstavce. Každý odstavec má svůj formát (zarovnání, řádkování...).
Kromě znaků může obsahovat i obrázky a tabulky.
Rich_cformat
Formát znaku. Podrobný popis vlastností je u definičního typu Rich_cformat_def.
Rich_pformat
Formát odstavce. Podrobný popis vlastností je u definičního typu Rich_pformat_def.

Příslušné funkce jazyka Enki