Sfairadora

  • Referenční příručka

Array

Array(etyp, n)
Array(etyp, n, příznaky)
etyp[n]
Vytvoří datový typ kategorie pole o n prvcích s typem prvků etyp. Pokud je n záporné, použije se 0. Verze s klíčovým slovem Array a s počtem prvků v hranatých závorkách jsou ekvivalentní. Poslední varianta byla přidána podle způsobu deklarace polí v některých jiných jazycích.
Pokud je zadán parametr příznaky (typ Dword), jde o kombinaci hodnot vlastností prvku datového typu.