Sfairadora

  • Referenční příručka

OLE_object_create

OLE_object_create(název_třídy)
OLE_object_create(CLSID)
Funkce vytvoří instanci OLE objektu zadané třídy. Parametr je v obou případech typu String. V prvním případě jde o název třídy, v druhém o identifikátor třídy (CLSID). Hodnota CLSID musí být uzavřena ve složených závorkách.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též