Sfairadora

abort

f <- abort
f <- abort()
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Soubor musí být otevřen některou z funkcí open nebo create s příznakem FILE_OPEN_ATOMIC. Funkce odstraní všechny provedené změny a soubor zavře. Zavření ukončí práci se souborem. Potom je možné na proměnnou f znovu zavolat open.
Pokud je proměnná f zničena bez volání close/abort a soubor by otevřen s příznakem FILE_OPEN_ATOMIC, jsou všechny provedené změny zrušeny. V ostatních případech je soubor běžně uzavřen.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též