Sfairadora

  • Referenční příručka

Absolutní hodnota

abs(x)
|x|
Určí absolutní hodnotu čísla. Parametr x může být některého z typů: Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword a Real. Pro bezznaménkové celočíselné typy (Byte, Word, Dword, Qword) vrací vždy hodnotu parametru.

Viz též

sgn