Sfairadora

Přičtení hodnoty

x += hodnota
K proměnné či datové položce x přičte danou hodnotu. Proměnná musí být některého z typů: Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword, Real, Time, Date, Date_time.
Pokud by výsledek sčítání přesáhl maximální hodnotu daného typu, dojde k přetečení, které se nepovažuje za chybu.
Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.
Operátor je zkratkou za x = x + hodnota.