Sfairadora

add_cformat

add_cformat(str, rcf)
add_cformat(str, pos, n, rcf)
add_cformat(rtxt, odst, rcf)
add_cformat(rtxt, odst, pos, n, rcf)
str_var <- add_cformat(rcf)
str_var <- add_cformat(pos, n, rcf)
rtxt_var <- add_cformat(odst, rcf)
rtxt_var <- add_cformat(odst, pos, n, rcf)
Nastaví znakům formátovaného řetězce či formátovaného textu požadovaný formát. Atributy původního formátu znaků budou zachovány, pokud předaný formát jejich hodnotu neurčuje jinak. První čtyři varianty zachovávají původní řetězec/text nedotčen, změněný řetězec/text vracejí jako výsledek. Druhým čtyřem variantám je třeba předat proměnnou či datovou položku rstr_var/rtxt_var, ve které je řetězec/text uložen. Funkce jej potom změní na místě. Pokud je zadána pozice (parametr pos) a počet znaků (parametr n), změna se týká pouze určených znaků, jinak celého řetězce. Pokud je zadán index odstavce (parametr odst), změna se týká pouze tohoto odstavce.
Příklad:
str <- add_cformat(2, 5, rcf_bold(BIT_1)|rcf_fcolor(color(200, 0, 0));
od druhého znaku nastaví pěti znakům formát tučného červeného písma.

Parametry

str
řetězec, kterému se má formát nastavit. Typ Rich_string.
rtxt
text, kterému se má formát nastavit. Typ Rich_text.
str_var
řetězec (l-hodnota typu Rich_string), kterému se má formát nastavit.
rtxt_var
text (l-hodnota typu Rich_text), kterému se má formát nastavit.
odst
index odstavce formátovaného textu, kterého se změna týká. Odstavce se indexují od 0.
pos
index prvního znaku v rámci řetězce/textu/odstavce, kterého se změna týká. Znaky se indexují od 0. Pokud je za koncem řetězce nebo záporný, je výsledkem chyba.
n
počet znaků, jimž se má formát nastavit. Pokud by rozsah znaků sahal až za konec řetězce, nejde o chybu, formát se nastaví až do konce řetězce.
rcf
formát, který se má přidat ke stávajícímu formátu znaků.

Výsledek

První čtyři varianty vracejí upravený text/řetězec typu Rich_string/Rich_text, Zbývající vracejí l-hodnotu odkazující na měněnou proměnnou.

Viz též