Sfairadora

  • Referenční příručka

Konjunkce

x & y
Výpočet logické konjunkce (operace „a současně“). Parametry mohou být buď Bool, nebo celočíselné typy (Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword). U typu Bool je výsledek TRUE, pokud jsou oba parametry TRUE, jinak je výsledek FALSE. U celočíselných typů se operace provede po bitech – bit výsledku je 1, pokud jsou oba bity parametrů 1, jinak 0.