Sfairadora

arccos

arccos(x)
Vypočte hodnotu arcus cosinus (inverzní funkce k funkci cosinus). Parametr je reálné číslo. Výsledek je úhel v radiánech. Pro převod na stupně lze použít funkci deg.
Pokud parametr není v rozpětí <–1, 1>, je výsledkem chyba.

Viz též