Sfairadora

bitmap

bitmap(dx, dy)
bitmap(dx, dy, barva)
bitmap(dx, dy, bits)
bitmap(dx, dy, bits, šedá)
bitmap(dx, dy, bits, šedá, index_barvy)
bitmap(dx, dy, bits, šedá, barva)
Vytvoří prázdný obrázek (hodnotu typu Bitmap).
Touto funkcí se vytvoří počáteční prázdný obrázek, do kterého je možná kreslit příslušnými funkcemi. Obrázek je nejlépe uložit do proměnné:
var Bitmap bmp = bitmap(100, 100)

Parametry

dx
vodorovná velikost obrázku v pixelech (typ Int).
dy
svislá velikost obrázku v pixelech (typ Int).
bits
počet bitů na pixel. Pro barevné obrázky jsou přípustné jsou hodnoty: 1, 2, 4, 8, 16 a 24, pro černobílé jen: 1, 2, 4 a 8 Pokud hodnota není zadána, předpokládá se pro barevné 24, pro černobílé 8. Barevné obrázky s 8 a méně bity na pixel mají paletu určující přiřazení barev.
šedá
pokud je parametr TRUE, jde o černobílý obrázek – tj. obrázek, který obsahuje jen odstíny šedé. Pokud parametr není zadá, předpokládá se FALSE (tj. barevný obrázek).
index_barvy
barva, kterou má být obrázek vyplněn. Hodnota typu Dword. Pro barevné obrázky s paletou se interpretuje jako index do palety. Pro barevné obrázky bez palety jako hodnota, jejíž tři spodní bajty určují hodnotu červené, zelené a modré složky. Pro černobílé obrázky určuje intenzitu v rozmezí 0–255 (0 je úplně černá, 255 úplně bílá).
barva
hodnota typu Color určující, jakou barvou má být obrázek vyplněn. Pro obrázky z méně než 24 bity na pixel se vybere nejbližší dostupná barva. Hodnotu typu Color lze vytvořit funkcí color, nebo pomocí definičního typu barvy (Color_def.
Pokud není zadána výchozí barva obrázku, vezme se bílá.
Pokud je zadán záporný rozměr, je výsledkem chyba.

Poznámka

Alternativně lze obrázek vytvořit načtením ze souboru. Například:
var File f;
f <- open("obrázek.jpg");
var Bitmap bmp = read_binary(f, Bitmap);
Analogicky lze obrázek uložit funkcí write_binary.

Viz též