Sfairadora

byte

byte(bin, n)
Vrátí n-tý byte v datech bin. Pozice prvního bytu má index 0. Parametr bin je typu Binary. Parametr n je typu Int, výsledek typu Byte.
Pokud je parametr n záporný nebo za koncem dat bin, je výsledkem chyba.
Poznámka: pro typ String nebo Text slouží analogická funkce char.

Viz též