Sfairadora

cancel_window

cancel_window()
cancel_window(chybové_hlášení)
Funkce je určena k použití v definici obsahu okna zobrazovaného funkcemi ask a edit, typicky v tlačítku, které je určeno k zrušení okna. Funkce cancel_window okno uzavře a funkce, která jej otevřela (ask nebo edit), vrátí chybu. Pokud je zadán parametr chybové_hlášení (typu String), bude toto hlášení vloženo do výsledné chyby.
Variantu bez parametru lze rovněž použít k zavření jiných oken, například okna otevřeného sdruženým zobrazením. V to případě se okno uzavře bez uložení editovaných dat, jako by bylo zavřeno klávesou Esc.

Výsledek

Při úspěchu funkce vrátí hodnotu NONE. Pokud funkce není vyvolána v okně, nebo pokud je funkce s parametrem vyvolána z jiného okna než otevřeného funkcemi ask nebo edit, je výsledkem chyba.

Viz též