Sfairadora

  • Referenční příručka

Formát znaků

Funkce popisované v této kapitole slouží k práci s formátem znaků, tedy typem Rich_cformat. Tento typ se používá ve formátovaném řetězci (Rich_string) a formátovaném textu (Rich_text) k určování formátu znaků.
Formát znaků je určen sadou atributů (viz nástrojové okno formátu znaků a definiční typ Rich_cformat_def). Jednotlivé atributy mohou být určeny buď přímo svými hodnotami a nebo odkazem na styl. V obou případech je rovněž možné, že hodnota atributu zůstane neurčena. Formáty znaků lze potom spojovat operátorem | (např. x | y). Ve výsledném formátu budou hodnoty atributů z formátu y a tam, kde nebyly určeny, hodnoty z formátu x.
Formát požadovaných vlastností lze vytvořit pomocí funkcí konstrukce formátu, např.:
var Rich_cformat rcf = rcf_font("Arial")|rcf_bold(BIT_1);
Naopak pro existující formát lze hodnoty atributů zjišťovat pomocí funkcí analýzy formátu. Např.:
var String font = rcf_get_fong(rcf);

Funkce konstrukce formátu znaků

Funkce analýzy formátu znaků

Funkce nastavování a zjišťování formátu znaků

●
cformat