Sfairadora

  • Referenční příručka

char

char(str, n)
Vrátí n-tý znak řetězce str. Pozice prvního znaku řetězce má index 0. Parametr str je typu String, Text nebo Rich_string. Parametr n je typu Int, výsledek typu Char.
Pokud je parametr n záporný nebo za koncem řetězce str, je výsledkem chyba.

Poznámky

Pro typ Binary slouží analogická funkce byte.
Numerický kód znaku podle standardu Unicode může být z typu Char získán prostou typovou konverzí: [Int]c. Obdobně naopak znak podle kódu Unicode: [Char]code.

Viz též