Sfairadora

  • Referenční příručka

char_cp

char_cp(code, cp)
Vrátí znak (typ Char) s kódem code (typ Int) v kódové stránce cp (typ Int). Pokud je kód v kódování Unicode, jako cp se použije CP_UNICODE. Numerický kód znaku v Unicodu může být z typu Char získán prostou typovou konverzí: [Int]c. Obdobně naopak znak podle kódu Unicode: [Char]code.
Například char_cp(0xF8, 1250) vrátí znak 'ř'.

Viz též