Sfairadora

color

color(r, g, b)
color(dw)
Sestaví hodnotu typu Color (barva) z intenzit jednotlivých složek. V prvním případě jsou parametry jsou typu Byte. V druhém je parametr typu Dword, který ve třech spodních bytech obsahuje intenzity složek (tj. formát barvy užitý např. v HTML).