Sfairadora

  • Referenční příručka

command_description

command_description(cmd)
command_description(cmd, data)
Vrátí popis daného příkazu vzhledem k dispelu, u kterého je funkce uložena. Pokud funkce není uložena u dispelu, hledá se příkaz u hlavního okna dokumentu. Popis příkazu se například zobrazuje v nabídce u položky vyvolávající daný příkaz. Výsledek je typu Rich_string.
Pokud v daném kontextu není příkaz dostupný, je výsledkem chyba.

Parametry

cmd
název příkazu (typ String).
data
parametr příkazu.