Sfairadora

Operátory porovnání

Operátory porovnání umožňují porovnat na velikost (větší-menší) hodnoty jakéhokoli uspořádaného typu. Pro řetězce je uspořádání definováno lexikograficky vzhledem ke kódové stránce dokumentu nastavené v sekci dokumentu Nastavení. Na složených typech je uspořádání definováno lexikograficky po složkách. Např. {1, 2} < {1, 3} vrací TRUE.
Na rovnost a nerovnost lze porovnat dvě hodnoty jakéhokoli typu.

Přehled

●
min
●
max