Sfairadora

Režim změny velikosti obrázku

Tyto konstanty určují, jakým způsobem se budou slučovat řádky obrázku, pokud je třeba jej zmenšit.
Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
SBM_HALFTONE (0)
Bere se průměr hodnot barev původních bodů obrázku. (Výchozí nastavení. Starší verze Windows nemusejí tuto funkci podporovat, potom je použita varianta SBM_DELSCANS.)
SBM_DELSCANS (1)
Přebytečné řádky jsou při zmenšování prostě vypuštěny, při zvětšování duplikovány.
SBM_ANDSCANS (2)
Pro dvoubarevné obrázky: pokud při zmenšování byl jeden z bodů výchozího obrázku černý, bude i odpovídající bod výsledku černý. Vhodné pro čárovou grafiku s bílým podkladem.
SBM_ORSCANS (3)
Pro dvoubarevné obrázky: pokud při zmenšování byl jeden z bodů výchozího obrázku bílý, bude i odpovídající bod výsledku bílý. Vhodné pro čárovou grafiku s černým podkladem.

Viz též