Sfairadora

Styl tlačítka

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
STYLE_SIMPLE (0)
Tlačítko je bílý obdélníček s titulkem. Vhodné pro použití v polích s bílým pozadím. (Skutečná barva se může měnit podle nastavení Windows).
STYLE_FLAT_WINDOW (1)
Ploché tlačítko zobrazované v okně.
STYLE_FLAT_BAR (2)
Ploché tlačítko zobrazované v nástrojové liště a liště nabídky.
STYLE_FLAT_MENU (3)
Ploché tlačítko zobrazované v okně nabídky.
STYLE_3D (4)
Běžné trojrozměrné tlačítko.
STYLE_3D_LOW (5)
Trojrozměrné tlačítko s užším rámečkem, takže vypadá nižší.
STYLE_LABEL (6)
Pouze pro sdružené zobrazení: titulek nemá být tlačítko, ale neaktivovatelný popisek.