Sfairadora

Typy sloupců

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
DATA_FAMILY_SIMPLE (0)
Sloupec, jehož data jdou porovnat pouze na rovnost a nerovnost.
DATA_FAMILY_SORTABLE (1)
Sloupec, jehož data lze uspořádat relací „větší než“.
DATA_FAMILY_STRING (2)
Sloupec, jehož data jsou řetězce (typ String nebo Rich_string)
DATA_FAMILY_COLUMN_GROUP (3)
Skupina sloupců. Podřízené sloupce jsou z důvodu přehlednosti seskupeny pod společným titulkem.
DATA_FAMILY_ARRAY (4)
Sloupec s daty typu pole.
DATA_FAMILY_SEQ (5)
Sloupec obsahující podřízenou tabulku.