Sfairadora

  • Referenční příručka

Kategorie chyb

Hodnoty identifikující jednotlivé kategorie chyb.
Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
ERROR_CORRECT (0)
Žádná chyba.
ERROR_PROGRESS (1)
Výsledek není k dispozici, protože probíhá výpočet (např. počítané položky).
ERROR_SYSTEM (2)
Chyba pocházející z operačního systému (např. chyba práce se souborem a pod.). Kódy chyb odpovídají kódům příslušných chyb v operačním systému.
ERROR_SYNTAX (3)
Syntaktická chyba ve zápisu funkce.
ERROR_COMPUTATION (4)
Chyba při výpočtu hodnoty funkce.
ERROR_DATA (6)
Chyba při práci s daty (např. odkaz na neexistující datovou položku, chyba při konverzi dat apod.).
ERROR_USER (5)
Uživatelem vytvořená chyba (viz funkci error)
ERROR_OTHER (7)
Jiná chyba.

Viz též