Sfairadora

  • Referenční příručka

Jazyky

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
LANG_CZECH (0x0405)
Čeština
LANG_SLOVAK (0x041B)
Slovenština
LANG_POLISH (0x0415)
Polština
LANG_GERMAN (0x0407)
Němčina
LANG_ENGLISH (0x0809)
Angličtina
LANG_AMERICAN_ENGLISH (0x0409)
Americká angličtina
LANG_FRENCH (0x040C)
Francouzština
Přípustné jsou i další standardní kódy jazyků LCID přiřazené společností Microsoft. Viz msdn.microsoft.com.

Viz též