Sfairadora

Zdroj hodnoty přepínače zobrazení

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
VS_REFERENCE_VALUE (0)
Rozhodná hodnoty je získána ze zadaná reference.
VS_REFERENCE_TYPE (1)
Rozhodnou hodnotou je typ dat na zadané referenci.
VS_FUNCTION (2)
Hodnota se získá vyčíslením funkce.