Sfairadora

Styl okna

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
WND_STANDARD (0)
Běžné okno.
WND_VOLATILE (1)
Přechodné okno. Podoba okna je jako u běžného okna. Přechodné okno je zavřeno deaktivováním nebo provedením akce v okně. (Zavření okna provedením akce je zabráněno nastavením no_close_volatile u příslušného ovládacího prvku.)
WND_MENU (2)
Okno nabídky. Jde rovněž o přechodné okno. Nemá titulek.