Sfairadora

Režim zápisu hodnoty

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
WRITE_FINISH (0)
Data zapsat do příslušné datové položky až po ukončení editace.
WRITE_SPIN (1)
Data zapsat po ukončení editace nebo po stisknutí spinovacího tlačítka.
WRITE_IMMEDIATE (2)
Data zapisovat po každé změně, pokud jsou konsistentní.