Sfairadora

  • Referenční příručka

copy_object

copy_object(lval_cíl, lval_zdroj)
Překopíruje objekt určený l-hodnotou lval_zdroj do objektu určeného l-hodnotou lval_cíl. Tato funkce má užití především v případě, že zdroj i cíl identifikuje sjednocení, přičemž zdrojový objekt obsahuje analytické datové položky. Potom funkce copy_object okopíruje obsah zdrojového objektu se zachováním analytických datových položek. Obdobnou operaci lze provést operátorem přiřazení, ten však okopíruje pouze okamžitý stav objektu, analytické datové položky tedy převede na jejich odpovídající volné typy.