Sfairadora

create_enkidu_from_dispel

create_enkidu_from_dispe(dispel_def)
Funkce vytvoří textovou šablonu v jazyce Enkidu podle zadaného definičního objektu dispelu. Parametr dispel_def je typu Dispel_def. Výsledek je zdrojový text šablony typu Enkidu. Pokud šablonu nelze vytvořit, výsledek je chyba.
Tato funkce provádí stejnou operaci, jaká se provede při okopírování odkazu na data do sekce dokumentu Výstupy.

Viz též