Sfairadora

  • Referenční příručka

create_unique_name

create_unique_name(struct_type, název)
Parametr struct_type musí být typ kategorie struktura. Parametr název typu String je kandidát na název nové položky předaného typu. Pokud parametr název není názvem žádné položky typu struct_type, vrátí tento řetězec nezměněn. Pokud však položka toho názvu se struktuře již existuje, doplní na konec předaného parametru název číslo tak, aby výsledný název byl jednoznačný. Takto upravenou hodnotu vrátí jako výsledek. Pokud parametr struct_type není typ kategorie struktura, vrátí název vždy nezměněn.