Sfairadora

  • Referenční příručka

Datové typy

Konstrukce složených typů

●
Array
●
Seq
●
Struct
●
Union

Analýza typů

Ostatní funkce

●
type