Sfairadora

data_type_to_OLE_type

data_type_to_OLE_type(typ)
Parametrem je datový typ (Data_type). Funkce vrátí hodnotu typu Int, která reprezentuje daný typ v OLE. Viz dokumentaci k typům VARTYPE a VARIANT na internetových stránkách msdn.microsoft.com. Pokud se daný typ nedá v OLE reprezentovat, výsledkem je hodnota Error.

Viz též