Sfairadora

  • Referenční příručka

Datum a čas

Zde jsou popsány funkce pro práci s typy Time (čas), Date (datum) a Date_time (datum spolu s časem). Alternativně lze hodnoty těchto typů vytvářet a analyzovat přetypováním z/na definiční typy Time_def, Date_def, Date_time_def. Dále je možné tyto hodnoty sčítat a odčítat. Sčítání lze využít k přehlednému sestavování hodnot těchto typů. Např.: 5 hr + 20 min (pět hodin a dvacet minut).
Poznámka: Aktuální datum lze získat z položky systémového dokumentu system.date (typ Date). Aktuální čas lze získat z položky systémového dokumentu system.time (typ Time, aktualizován po minutách) nebo system.time_sec (typ Time, aktualizován po sekundách).

Přehled

●
day, days
●
date
●
hr
●
min
●
sec
●
time