Sfairadora

  • Referenční příručka

day, days

x day
x days
day(t)
První dvě varianty jsou synonymní a vytvářejí hodnotu typu Time na základě počtu dní zadaného parametrem x. Parametr x může být typu Int nebo Real.
Poslední varianta vrací čas (parametr t typu Time) vyjádřený v počtu dní (typ Real).