Sfairadora

day_of_week

day_of_week(d)
Parametr d je typu Date nebo Date_time. Funkce vrací pořadové číslo dne v týdnu. Výsledek je typu Int (0 – pondělí, 1 – úterý…).