Sfairadora

Dělení

x / y
Výpočet podílu dvou reálných čísel. Výsledkem je opět reálné číslo. Pokud jsou předány celočíselné parametry, jsou nejprve převedeny na reálná čísla, takže výsledek je v i v tomto případě reálné číslo. Pro celočíselné dělení slouží operátor div.
Při pokusu o dělení nulou a při přetečení je výsledkem chyba.