Sfairadora

Celočíselné dělení

x div y
Celočíselné dělení hodnot typů Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword a Qword. Výsledek je vždy stejného typu, jako parametry. Výsledkem je podíl zaokrouhlený dolů na nejbližší celé číslo směrem k nule.
Při pokusu o dělení nulou je výsledkem chyba.
Zbytek po dělení lze získat operátorem mod.