Sfairadora

Dělení hodnotou

x /= hodnota
Hodnotu proměnné či datové položky x vydělí předanou hodnotou a výsledek uloží do proměnné. Proměnná musí být některého z typů: Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword, Real.
Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.
Při pokusu o dělení nulou a při přetečení je výsledkem chyba. Hodnota proměnné se potom nemění.
Operátor je zkratkou za x = x / hodnota.