Sfairadora

  • Referenční příručka

draw_bitmap

var_bmp <- draw_bitmap(x, y, obrázek)
var_bmp <- draw_bitmap(x, y, obrázek, ox, oy, odx, ody)
var_bmp <- draw_bitmap(x, y, obrázek, ox, oy, odx, ody, mód)
var_bmp <- draw_bitmap(x, y, dx, dy, obrázek)
var_bmp <- draw_bitmap(x, y, dx, dy, obrázek, ox, oy, odx, ody)
var_bmp <- draw_bitmap(x, y, dx, dy, obrázek, ox, oy, odx, ody, mód)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí obrázek (typ Bitmap) určený parametrem obrázek.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice v obrázku var_bmp, kam se má obrázek vykreslit.
dx, dy
velikost obdélníku, do kterého se má obrázek vykreslit. Pokud je některá velikost záporná, obrázek ve v daném směru zrcadlově překlopí.
ox, oy
souřadnice levého horního rohu obdélníku v parametru obrázek, určující část obrázku, která se má vykreslit.
odx, ody
velikost obdélníku v parametru obrázek, který se má vykreslit.
mód

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.

Poznámky

Parametry dx a dy umožňují změnu velikosti obrázku a jeho překlopení. Parametry ox, oy, odx, ody umožňují vykreslení pouze části zdrojového obrázku. Pokud vykreslovaný obrázek přesahuje hranice cílového obrázku, nejde o chybu, vykreslovaný obrázek bude oříznut.

Viz též