Sfairadora

Kreslící funkce

Zde popsané funkce umožňují kreslit do obrázků typu Bitmap. Všechny kreslící funkce mění obrázek na místě. Obrázek tedy musí být uložen v proměnné nebo datové položce. Kreslení se tedy typicky započne definicí proměnné a vytvořením obrázku. Například:
var Bitmap bmp = bitmap(100, 100)
Nakreslený obrázek lze zobrazit ovládacím prvek obrázek nebo editorem obrázku.
Souřadnice pro kreslení mají počátek vždy v levém horním rohu obrázku.

Přehled