Sfairadora

draw_line

var_bmp <- draw_line(x1, y1, x2, y2, obrys)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí čáru podle zadaných parametrů.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x1, y1
souřadnice počátku čáry.
x2, y2
souřadnice konce čáry.
obrys

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.