Sfairadora

  • Referenční příručka

draw_rectangle

var_bmp <- draw_rectangle(x, y, dx, dy, výplň)
var_bmp <- draw_rectangle(x, y, dx, dy, výplň, obrys)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí obdélník podle zadaných parametrů.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice rohu obdélníku.
dx
šířka obdélníku – kladná hodnota je směr vpravo, záporná vlevo.
dy
výška obdélníku – kladné hodnota je směr dolů, záporná nahoru.
výplň
výplň obdélníku.
obrys
styl čáry pro vykreslení obrysu obdélníku. Pokud není obrys zadán, vykreslí se obdélníku bez obrysu.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.