Sfairadora

  • Referenční příručka

draw_text

var_bmp <- draw_text(x, y, řetězec)
var_bmp <- draw_text(x, y, řetězec, rcf)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí text (formátovaný řetězec) podle zadaných parametrů.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x
levý okraj textu, počátek, odkud se má text vypisovat.
y
pozice základní linky, na kterou se má text vypisovat.
řetězec
řetězec, který se má vykreslit – typ Rich_string. (Poznámka: běžný řetězec (typ String se na typ Rich_string automaticky zkonvertuje).
rcf
formát znaků (typ Rich_cformat) určující hodnoty atributů formátu znaků, které nejsou v řetězci určeny.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.

Příklad

bmp <- draw_text(10, 100,
rtf_to_rich_string("Matouš {\b Marek} \i Lukáš"),
rcf_font("Times New Roman"));

Viz též