Sfairadora

  • Referenční příručka

error

error(popis)
error(popis, báze)
error(kód, báze)
error(kód, popis, báze)
Funkce slouží k vytvoření hodnoty typu Error. Tato hodnota se v programu v jazyce Enki vytváří pro indikování chyby v běhu výpočtu. Chybu není nutné vracet příkazem return, stačí ji pouze uvést jako hodnotu, která se objeví při výpočtu – standardním mechanismem bude šířena výše, až, pokud není zpracována, bude představovat výsledek celé funkce (viz kapitolu Zpracování chyb). Všechny takto vytvořené chyby budou mít kategorii ERROR_USER.
Příklad 1:
if(x > 100)
error("hodnota je příliš velká");
Příklad 2:
try
(
...
str = read_line(f);
...
)
else
(
error("z datového souboru X.Y nelze číst", last_error)
)
Zde je k vzniklé chybě při čtení ze souboru předřazena chyba popisující vzniklou situaci na vyšší úrovni, takže uživatel snáze porozumí podstatě chyby. Příčina na nižší úrovni (last_error) je k chybě připojena.

Parametry

popis
popis chyby. Měl by být zadán s malým písmenem na začátku a bez tečky na konci. Sfairadora v případě potřeby první písmeno převede na velká a tečku doplní. Pokud je vypisován popis zřetězených chyb, velké písmeno musí být jen u první chyby a tečka jen na konci.
kód
uživatelem přiřazený kód chyby pro její snadnější identifikaci při ošetření jinde v programu. Hodnota typu Dword. Pokud není kód zadán, je použita maximální hodnota typu Dword (0xFFFFFFFF).
báze
jiná chyba (hodnoty typu Error), která byla příčinou této a bude s ní zřetězena jako její příčina.

Viz též