Sfairadora

error_code

error_code(err)
Vrátí kód chyby (typ Dword) předané parametrem err. Výsledek je typu Dword. Pro kategorii ERROR_SYSTEM jde o kód přiřazený operačním systémem. Pro kategorii ERROR_USER jde o kód zadaný ve funkci error. Ostatní kódy jsou přiřazeny Sfairadorou.