Sfairadora

  • Referenční příručka

error_description

error_description(err)
error_description(err, plný)
Vrátí slovní popis chyby (typ Error) předané parametrem err. Výsledek je typu Text. Parametr plný (typ Bool) určuje, zda má být zahrnut popis všech chyb zřetězených jako příčiny k této chybě (parametr plný je TRUE), nebo pouze popis předané chyby bez jejích příčin (parametr plný je FALSE). Pokud není parametr plný zadán, předpokládá se, že je TRUE.