Sfairadora

execute_command

execute_command(cmd)
execute_command(cmd, data)
Vykoná daný příkaz na nejbližším nadřízeném dispelu vzhledem k dispelu, u kterého je funkce uložena. Pokud funkce není uložena u dispelu, hledá se příkaz u hlavního okna dokumentu..

Parametry

cmd
název příkazu (typ String).
data
parametr příkazu.

Výsledek

Typ BoolTRUE, pokud byl příkaz vykonán, FALSE, pokud žádný nadřízený dispel příkaz nepodporuje.