Sfairadora

  • Referenční příručka

exp10

exp10(x)
Určí hodnotu 10x (exponenciální funkce o základu 10). Parametry i výsledek jsou reálná čísla.
Pokud dojde k přetečení, je výsledkem chyba.

Viz též