Sfairadora

exp

exp(x)
exp(základ, x)
První varianta určí hodnotu ex, kde e je Eulerovo číslo (základ přirozených logaritmů, 2,718281…). V druhé variantě lze určit základ, počítá potom základx. Parametry i výsledek jsou reálná čísla.
Pokud hodnota neexistuje nebo dojde k přetečení, je výsledkem chyba.

Viz též