Sfairadora

  • Referenční příručka

find_bytes

find_bytes(bin, substr)
find_bytes(bin, pos, substr)
Nalezne index prvního výskytu dat substr v datech bin. Pokud je zadán i parametr pos, obsahuje pozici, od které se má začít hledat.
Funkce vrací index prvního výskytu hledaných dat. První byte dat má index 0. Pokud je pos záporné, bere se jeho hodnota 0. Pokud nebyla hledaná data nalezena, výsledkem je chyba, kterou lze ošetřit například konstrukcí try. Pokud je pozice pos za koncem dat bin, hledaná data nejsou nikdy nalezena.
Poznámka: tato funkce slouží k prohledávání binárních dat. K prohledávání řetězců slouží analogická funkce find_str.

Parametry

str
Data, ve kterých se má hledat. Typ Binary.
substr
Data, která se mají hledat. Typ Binary.
pos
Pozice, od které hledat. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek dat bin.

Výsledek

Výsledek je pozice nalezených dat (typ Int) nebo chyba.

Viz též