Sfairadora

  • Referenční příručka

find_bytes_back

find_bytes_back(bin, substr)
find_bytes_back(bin, pos, substr)
Nalezne index prvního výskytu dat substr v datech bin ve směru od konce dat bin. Data bin se prohledávají od pozice pos.
Funkce vrací index prvního výskytu hledaného řetězce. První znak řetězce má index 0. Pokud je pos záporné, bere se jeho hodnota 0. Pokud řetězec nebyl nalezen, výsledkem je chyba, kterou lze ošetřit například konstrukcí try. Pokud je pozice pos za koncem dat bin nebo není zadána, prohledávají se celá data.
Poznámka: tato funkce slouží k prohledávání binárních dat. K prohledávání řetězců slouží analogická funkce find_str_back.

Parametry

str
Text, ve kterém hledat. Typ String nebo Text
substr
Text, který hledat. Typ String nebo Text.
pos
Pozice, od které hledat. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek řetězce str.

Výsledek

Výsledek je pozice nalezeného řetězce (typ Int) nebo chyba.

Viz též